Struktur Kepengurusan

STRUKTUR PESANTREN ISLAM AL-IRSYAD TENGARAN 2 (PIAT 2)

DAWUAN – MAJALENGKA – JAWA BARAT

TAHUN PELAJARAN 2019/2020

Mudir                                                        : Ustadz Nurhidayat,Lc

Asisten Mudir                                         : Rana Rusdiana, A.Md.

Asisten Mudir Bid. Dakwah                 : Ustadz Rusmayadi, S.Pd.I
& Sosial

Kepala Rumah Tangga                         : –

Staff                                                        : Ustadz Burhani Muhammad Iqbal

Kepala MTW                                          : Ustadz Zainuddin, S.Pd, M.Pd

Waka Kurikulum                                  : Ustadz Mahbub Junaedi, Lc

Bendahara                                             : Ustadz Adib Ahsan,S.Pd

Tata Usaha                                            : Hapy jane,S.Kom

Kepala MA/IL                                         : Ustadz Ahmad Muhajir,Lc

Waka Kurikulum                                   : Ustadz Muhamad Rifa’i,Lc

Bendahara                                              : –

Tata Usaha                                             : Ustadz Abdul Kodir, SE

Kepala Kepengasuhan                          : Ustadz Sarsito,S.Pd.I

Sekretaris                                                 : Ustadz Asep Maulana,S.Pd

Kasie Asrama                                           : Ustadz Andi Rizqulloh

Kasie Ektrakurikuler                             : Ustadz Nova Aulia rahman,S.Si,M.Or

Staff BK                                                     : Ustadz Burhanudin Rabbani,S.Pd

Staff Tahfidz                                            : Ustadz Samsudin

Pengajar Diniyyah & Bahasa Arab   :

 1. Ustadz Husnul Mubarokah,Lc (S1 Syariah Sudan)
 2. Ustadz Kamaludin,Lc (S1 Syariah Lipia Jakarta)
 3. Ustadz Muhammad Fadhil, BA (S1 Syariah Lipia Jakarta)
 4. Ustadz Muhamad Rifai, BA (S1 Syariah Lipia Jakarta)
 5. Ustadz Nurhidayat,Lc (S1 Syariah Lipia Jakarta)
 6. Ustadz Andri Jamaludin,Lc (S1 Syariah Al Azhar Mesir)
 7. Ustadz Joko Putra,S.Pd.I (STAI Ar Royyah )
 8. Ustadz Abdussalam,BA (S1 Syariah Lipia Jakarta)
 9. Ustadz Ahmad Muhajir,BA (S1 Syariah Lipia Jakarta)
 10. UstadzRusmayadi,S.Pd.I
 11. Ustadz Andi Rizqulloh ( Pesantren Islam Al Irsyad)
 12. Ustadz Sarsito,S.Pd.I (STAI Ar Royyah )
 13. Ustadz Malikusaleh ( Takmily Lipia Jakarta)
 14. UstadzTernade Putra,Lc (S1 Lipia Jakarta)
 15. Ustadz Mujiburohman,S.Sy ( S1 Syari’ah STDI Jember)
 16. Ustadz Mahbub Junaedi,BA ( S1 Syari’ah Lipia Jakarta)
 17. Ustadz Santa Irvan,BA ( S1 Syari’ah Lipia Jakarta)
 18. Ustadz Nurul Haq,Lc (S1 Sudan)
 19. Ustadz Syamsuddin
 20. Ustadz Zaenal Abidin, S.Pd.I

Pengajar Umum :

 1. Ustadz Zainuddin, S.Pd, M.Pd (S2 Pend. Matematika UNS Solo)
 2. Ustadz Sukron, S.Pd (S1 Pend. B. Indonesia Univ. Majalengka)
 3. Ustadz Asep Maulana, S.Pd (S1 Pend. B.Inggris Unswagati Cirebon)
 4. Ustadz Muhammad Adib Ahsan,S.Pd.
 5. Ustadz Nazarudin,S.Pd
 6. Ustadz Munawwir,S.ST
 7. Ustadz Nova Aulia Rahman,S,Si,M.Or
 8. Ustadz Alfian,S.Pd
 9. Ustadz Dimas, S.Pd
 10. Ustadz Guntur, S.Pd

Asatidzah khidmah&kemusyrifan:

 1. Ustadz Muhammad Indra
 2. Ustadz Oemar Muhammad
 3. Ustadz Farhan Saeful Bahri
 4. Ustadz Fadlurrohman Fakhri
 5. Ustadz Helmi Hasfian
 6. Ustadz Kosim Jaro’i Ahmad
 7. Ustadz Ubaidillah Sutan Al Harits
 8. Ustadz Dirgo Raehan Farazzi
 9. Ustadz Daffa Kurnia Rianto
 10. Ustadz Muhammad Raihan
 11. Ustadz Luthfi Hanif Abdurrohim
 12. Ustadz Rio Imam Azhari
 13. Ustadz Riski Maulana
 14. Ustadz Rafi Aulia
 15. Ustadz Bahtiar
 16. Ustadz Salim Anis
 17. Ustadz Firosan Fadli
 18. Ustadz Sulaiman
 19. Ustadz Aziz Wahdin
 20. Ustadz Elang Ahmad
 21. Ustadz Faisal
 22. Ustadz Said Al Chudri
 23. Ustadz Izaaz Akbar
 24. Ustadz Fuad Fahmi